Privacy Policy

Privacy Policy

Dit Privacybeleid beschrijft hoe gymband-that-opens.com (de "Site" of "wij") uw Persoonlijke Informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt wanneer u de Site bezoekt of een aankoop doet op de Site.

Verzamelen van Persoonlijke Informatie

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over uw apparaat, uw interactie met de Site, en informatie die nodig is om uw aankopen te verwerken. Wij kunnen ook aanvullende informatie verzamelen als u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning. In dit Privacybeleid verwijzen wij naar alle informatie die een individu op unieke wijze kan identificeren (inclusief de informatie hieronder) als "Persoonlijke informatie". Zie de lijst hieronder voor meer informatie over welke Persoonlijke Informatie wij verzamelen en waarom.

Apparaat informatie

Voorbeelden van verzamelde Persoonlijke Informatie: versie van webbrowser, IP-adres, tijdzone, cookie-informatie, welke sites of producten u bekijkt, zoektermen, en hoe u interageert met de Site.

Doel van het verzamelen: om de Site nauwkeurig voor u te laden, en om analyses uit te voeren over het gebruik van de Site om onze Site te optimaliseren.

Bron van verzameling: Automatisch verzameld wanneer u onze Site bezoekt met behulp van cookies, logbestanden, web beacons, tags of pixels; Facebook, Instagram, Google & Tiktok en worden geanalyseerd met hun analytische tools.

Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerker Shopify.

Bestel informatie

Voorbeelden van verzamelde persoonlijke informatie: naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers, e-mailadres en telefoonnummer).

Doel van het verzamelen: om producten of diensten aan u te leveren om onze overeenkomst na te komen, om uw betalingsinformatie te verwerken, de verzending te regelen, en u facturen en/of orderbevestigingen te bezorgen, met u te communiceren, onze bestellingen te screenen op potentiële risico's of fraude, en wanneer dit in overeenstemming is met de voorkeuren die u met ons hebt gedeeld, u informatie of reclame te bezorgen met betrekking tot onze producten of diensten.

Verzamelbron: bij u verzameld.

Openbaarmaking voor een zakelijk doel: gedeeld met onze verwerker Shopify, Paypal & Mollie payments.

Minderjarigen

De Site is niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 18 jaar. Wij verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen. Als u de ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres om te vragen deze te verwijderen.

Info@gymbandthatopens.com

Delen van Persoonlijke Informatie

Wij delen uw Persoonlijke Informatie met dienstverleners om ons te helpen onze diensten te verlenen en onze contracten met u na te komen, zoals hierboven beschreven. Bijvoorbeeld:

Wij gebruiken Shopify om onze online winkel aan te drijven. U kunt hier meer lezen over hoe Shopify uw Persoonsgegevens gebruikt: https://www.shopify.com/legal/privacy.

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die wij ontvangen, of om anderszins onze rechten te beschermen.

Klanten zullen worden geretarget via e-mailmarketing systemen; Shopify, Facebook, Instagram, Google & Tiktok.

Gedragsmatig adverteren

Zoals hierboven beschreven, gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u gerichte advertenties of marketingcommunicatie aan te bieden waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

Wij gebruiken Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de Site gebruiken. U kunt meer lezen over hoe Google uw persoonlijke informatie gebruikt hier: https://policies.google.com/privacy?hl=en.You. U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wij delen informatie over uw gebruik van de Site, uw aankopen, en uw interactie met onze advertenties op andere websites met onze reclamepartners. Wij verzamelen en delen sommige van deze gegevens rechtstreeks met onze reclamepartners, en in sommige gevallen via het gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën (waarvoor u toestemming kunt geven, afhankelijk van uw locatie).

Gebruik van Persoonlijke Informatie

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te verlenen, waaronder: het te koop aanbieden van producten, het verwerken van betalingen, het verzenden en afhandelen van uw bestelling, en u op de hoogte te houden van nieuwe producten, diensten en aanbiedingen.

Wettelijke basis

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR"), als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), verwerken wij uw persoonlijke gegevens onder de volgende rechtmatige grondslagen zoals die in het algemeen worden gehanteerd in het Koninkrijk der Nederlanden waarvan u onze Servicevoorwaarden hebt aanvaard:

Uw toestemming;

De uitvoering van het contract tussen u en de Site;

De naleving van onze wettelijke verplichtingen;

Om uw vitale belangen te beschermen;

Om een taak uit te voeren die wordt uitgevoerd in het algemeen belang;

Voor onze legitieme belangen, die niet zwaarder wegen dan uw fundamentele rechten en vrijheden.

Bewaring

Wanneer u een bestelling plaatst via de Site, zullen wij uw Persoonlijke Informatie bewaren voor onze administratie tenzij en totdat u ons vraagt om deze informatie te wissen. Voor meer informatie over uw recht op wissing, zie het gedeelte 'Uw rechten' hieronder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Als u een inwoner bent van de EER, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering), wanneer die besluitvorming rechtsgevolgen voor u heeft of anderszins significante gevolgen voor u heeft. Wij maken wel gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming die een rechtsgevolg of anderszins significant effect heeft met behulp van klantgegevens. Onze verwerker Shopify maakt gebruik van beperkte geautomatiseerde besluitvorming ter voorkoming van fraude die geen rechtsgevolg of anderszins significante gevolgen voor u heeft. Diensten die elementen van geautomatiseerde besluitvorming bevatten, zijn onder meer:

Tijdelijke denylist van IP-adressen die in verband worden gebracht met herhaaldelijk mislukte transacties. Deze denylist blijft gedurende een klein aantal uren bestaan.

Tijdelijke denylist van creditcards die in verband worden gebracht met geweigerde IP-adressen. Deze denylist blijft een klein aantal dagen bestaan.

Persoonlijke informatie verkopen

Voor zover wij weten verkoopt onze site geen Persoonlijke Informatie, zoals gedefinieerd door de California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA").

GDPR

Als u een inwoner bent van de EER, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Informatie die wij over u bewaren, om deze naar een nieuwe dienst over te dragen en om te vragen dat uw Persoonlijke Informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Uw Persoonsgegevens worden in eerste instantie verwerkt in Ierland en worden vervolgens overgebracht naar landen buiten Europa voor opslag en verdere verwerking, onder meer naar Canada en de Verenigde Staten. Voor meer informatie over hoe gegevensoverdrachten voldoen aan de GDPR. U kunt informatie vinden op een website zoals https://gdpr-info.eu/

CCPA

Als u inwoner bent van Californië, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Gegevens die wij over u bewaren (ook bekend als het 'Recht om te weten'), om deze over te dragen aan een nieuwe dienst en om te vragen dat uw Persoonlijke Gegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of gewist. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u een gemachtigde agent wilt aanwijzen om deze verzoeken namens u in te dienen, neem dan contact met ons op via het onderstaande adres.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die naar uw computer of apparaat wordt gedownload wanneer u onze Site bezoekt. Wij gebruiken een aantal verschillende cookies, waaronder functionele, prestatie-, reclame-, en social media- of inhoudscookies. Cookies maken uw browse-ervaring beter door de website in staat te stellen uw acties en voorkeuren te onthouden (zoals login en regioselectie). Dit betekent dat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of wanneer u van de ene pagina naar de andere surft. Cookies verschaffen ook informatie over hoe mensen de website gebruiken, bijvoorbeeld of het de eerste keer is dat ze de website bezoeken of dat ze een frequente bezoeker zijn. Wij gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze site te optimaliseren en om onze diensten aan te bieden.

Vereiste Cookies:

Name Function

_ab Used in connection with access to admin.

_secure_session_id Used in connection with navigation through a storefront.

cart Used in connection with shopping cart.

cart_sig Used in connection with checkout.

cart_ts Used in connection with checkout.

checkout_token Used in connection with checkout.

secret Used in connection with checkout.

secure_customer_sig Used in connection with customer login.

storefront_digest Used in connection with customer login.

_shopify_u Used to facilitate updating customer account information.

Reporting and Analytics

Name Function

_tracking_consent Tracking preferences.

_landing_page Track landing pages

_orig_referrer Track landing pages

_s Shopify analytics.

_shopify_s Shopify analytics.

_shopify_sa_p Shopify analytics relating to marketing & referrals.

_shopify_sa_t Shopify analytics relating to marketing & referrals.

_shopify_y Shopify analytics.

_y Shopify analytics.

Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele apparaat blijft, hangt af van de vraag of het een "persistent" of een "session" cookie is. Sessiecookies blijven bestaan totdat u stopt met surfen en permanente cookies blijven bestaan totdat ze verlopen of worden verwijderd. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn persistent en vervallen tussen 30 minuten en twee jaar na de datum waarop ze naar uw apparaat zijn gedownload. U kunt cookies op verschillende manieren controleren en beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet meer volledig toegankelijk zijn. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt kiezen of u cookies al dan niet accepteert via uw browserinstellingen, vaak te vinden in het menu "Extra" of "Voorkeuren" van uw browser. Meer informatie over het wijzigen van uw browserinstellingen of het blokkeren, beheren of filteren van cookies kunt u vinden in het helpbestand van uw browser of via sites als www.allaboutcookies.org. Houd er bovendien rekening mee dat het blokkeren van cookies niet volledig kan voorkomen dat wij informatie delen met derden, zoals onze reclamepartners. Om uw rechten uit te oefenen of u af te melden voor bepaald gebruik van uw informatie door deze partijen, volgt u de instructies in de sectie "Gedragsadvertenties" hierboven.

DO NOT TRACK

Omdat er in de sector geen overeenstemming bestaat over hoe te reageren op "Do Not Track"-signalen, wijzigen wij onze praktijken voor het verzamelen en gebruiken van gegevens niet wanneer wij een dergelijk signaal van uw browser detecteren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan [Voorbeeld] in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze praktijken weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

Contact

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen hebt of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@gymbandthatopens.com of per post via de hieronder vermelde gegevens:

Gymband that opens:

DSS Pro B.V.,

Robert Kochstraat,

104, 7316 HG Apeldoorn, Nederland

Laatst bijgewerkt: 2022-1-2

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, hebt u het recht om uw klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit, of met onze toezichthoudende autoriteit hier: Info@gymbandthatopens.com

Nederlands

Select language